Dịch vụ

Chữ ký số NewCA

Chữ ký số NewCA (NewTel-CA) dùng kê khai và nộp Thuế điện tử, Hải quan điện tử, BHXH điện tử và các dịch vụ công khác.

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử dễ sử dụng nhất. Sử dụng hoàn toàn online, không cần cài đặt, không giới hạn thời gian sử dụng.

Bảo hiểm xã hội điện tử

Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử không giới hạn số lượng Người lao động. Kê khai hoàn toàn online, không cần cài đặt.