Bảo hiểm xã hội điện tử

Bảng giá Bảo hiểm xã hội điện tử

Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử hoàn toàn online, không cần cài đặt, không giới hạn số lượng người lao động.

Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Phí dịch vụ 453.636đ 809.091đ 1.172.727đ
VAT (10%) 45.364đ 80.909đ 117.273đ
Tổng cộng 499.000đ 890.000đ 1.290.000đ
 
Đăng ký