Chữ ký số NewCA

Bảng giá Chữ ký số NewCA

Bảng giá khuyến mãi Chữ ký số NewCA dành cho Doanh nghiệp đăng ký mới (đã bao gồm VAT)

Kê khai và nộp Thuế điện tử, Kê khai BHXH điện tử, Kê khai Hải quan điện tử, Ký Hóa đơn điện tử, Ký Email, văn bản điện tử và các dịch vụ công khác...

Khuyến mãi dành cho Khách hàng chuyển đổi từ Nhà cung cấp khác sang NewCA: tặng thêm 3 tháng cho gói 1 và 2 năm, 6 tháng cho gói 3 năm.

Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Giá niêm yết 1.825.000đ 2.742.000đ 3.109.000đ
Chiết khấu 525.000đ 1.242.000đ 1.509.000đ
Thanh toán 1.300.000đ 1.500.000đ 1.600.000đ
Bảng giá khuyến mãi Chữ ký số NewCA dành cho Doanh nghiệp gia hạn (đã bao gồm VAT)
Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Giá niêm yết 1.275.000đ 2.192.000đ 2.909.000đ
Chiết khấu 375.000đ 892.000đ 1.409.000đ
Thanh toán 900.000đ 1.300.000đ 1.500.000đ
 

Hồ sơ đăng ký NewCA: Giấy phép ĐKKD và CMND của người đại diện pháp luật (photo công chứng hoặc đóng dấu treo công ty).

Đăng ký