Hóa đơn điện tử

Bảng giá Hóa đơn điện tử

Phần mềm Hóa đơn điện tử sử dụng hoàn toàn online trên nền web, không cần cài đặt, không giới hạn thời gian sử dụng. Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm Kế toán/ Bán hàng của Doanh nghiệp.

# Gói cước Số lượng hóa đơn Giá bán (VNĐ)
1 eHD-100 100 100.000
2 eHD-200 200 180.000
3 eHD-300 300 260.000
4 eHD-500 500 360.000
5 eHD-1000 1.000 560.000
6 eHD-2000 2.000 850.000
7 eHD-3000 3.000 1.200.000
8 eHD-5000 5.000 1.800.000
9 eHD-7000 7.000 2.400.000
10 eHD-10000 10.000 2.900.000
11 eHD-15000 15.000 4.000.000
12 eHD-20000 20.000 5.100.000
13 eHD-Max >20.000 250đ/HĐ

Giá trên đã bao gồm: Thuế VAT; 12 mẫu hóa đơn miễn phí; Chức năng lưu trữ và tra cứu hóa đơn trong thời gian 10 năm; Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn; Tích hợp với các phần mềm Kế toán thông dụng (liên hệ Kinh doanh để biết thêm thông tin chi tiết).

Giá trên chưa bao gồm: Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống lần đầu: 500.000 VNĐ/ 1 tài khoản; Phí thiết kế mẫu hóa đơn riêng; Phí tích hợp với phần mềm Kế toán / Bán hàng chưa được hỗ trợ miễn phí; Phí chữ ký số để ký hóa đơn điện tử; Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp.

Đăng ký